Artemia Ampatzoglou

Artemia Ampatzoglou, Schermbeck 2018

Artemia Ampatzoglou, `Griechische Götheit´

Artemia Ampatzoglou, `Napoleon´