Petra Horstmann-Neugebauer

petra-gut

Petra Horstmann-Neugebauer im Atelier der Gruppe Nebelhorn, 2016

 

 

Petra5gut

                                               Petra Horstmann-Neugebauer, `Elfentanz´

 

 

Petra1Gut

                                               Petra Horstmann-Neugebauer, ` Die Kriegerin´

 

 

Petra3gut

                                              Petra Horstmann-Neugebauer, `Das Maskenspiel´

 

 

Petra2gut

Petra Horstmann-Neugebauer, `Elefanten aus Afrika´

 

 

Petra4gut

                                               Petra Horstmann-Neugebauer, `Planetenball´